Godkjente tegninger for Mølla.

Publisert: 17.02.2017

Ligger ut de godkjente tegningene for mølla.
Les mer

Planar for Mølla

Publisert: 27.08.2013

Mølla

Vi har lagt planane for ombygging fram for museumsleiinga i Salhus. Dei syntes planane våre var gode. Det var viktig med tilgjenge og rømmingsveg, og dei syntes planane var gode. Planane er gode for ei profilering av den indre farleia med god innvendig struktur. De peika også på tilskotsordningar. Etter nokre mindre endringar meinte dei at planen var klare for byggjemelding. Frå den kanten er såleis alt ok. I samband med flytting av naust og utfylling av området, har vi no laga heilt nytt kloakksystem med skikkeleg tank og utlaup. Det første som no vert gjort er å få installert klosett m.m. i kjellarhøgda som er viktig for gjesteplassar. Deretter kjem garderobe med kjøkken i 1. høgda. Når planane er gjennomarbeidde må dei godkjennast av medlemmene. Utandørsarbeidet har teke så mykje tid og økonomi at vi har sett sjølve møllebygningen llitt på vent. Det viktigaste vi har gjort på det området til no, er å få skikkeleg grunnlag for toaletttilhøbva.


Mølla på Litlebergen

Publisert: 23.08.2013

Her skal vi legge ut litt informasjon om den flotte, gamle Mølla som vi i LBF er eigar av.

Meir info kjem....